Abdülvâhid Efendi

Hattat
Death Date H. 0838
M. 1435
Birth Place Meşhed - İran
Grave Place Kütahya

Photos

About Artist

İran'ın Meşhed şehrinde doğdu. İyi bir eğtimin yanı sıra Alî Meşhedî’den ta’lik dersleri aldı. Daha sonra Anadolu'ya göçerek Germiyan Beyi Süleyman Şah'ın hizmetine girdi. Kütâhya’daki Vâcidiye Medresesi’nin müderrisliğine tayin edildi. Burada astronomi gözlemleri yaparak eserler kaleme aldı. Kütahya mevlevilerinden Sultân Burhâneddîn Ergun’a bağlanarak târik-i Mevleviyye’den müstâhlef olduğu bilinen Abdülvahid Efendi'nin, Fenârîzâde Mehmed Efendi’nin isteği ile fenn-i usturlab üzerine bir manzume yazdığı nakledilmektedir. 838 senesinin Şa’bân ayında (M. 1434) vefât etmiş ve Kütahya'da defnedilmiştir.

Masters

Ali Mashady
Ta'liq