Abdurrahim Hârizmî

Hattat
Death Date H. 0840-0850
M. 1436-1447
Birth Place İran-Harezm
Grave Place İran-Kirmanşah

Photos

About Artist

Bugün İran Horosanı’nda bulunan Hârezm’de doğdu. Daha sonra Semerkand’a gittiği ve eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet Timurlu sarayında görev yaptığı anlaşılmaktadır. Daha sonra Akkoyunlular’a ilticâ ederek evvelâ Tebriz’e ve ardından Kirmânşah’a yerleşmiş ve orada vefât etmiştir.

Students

Asadullah Kermani
Ta'liq