Şeyh Muhammed Kirmânî

Hattat
Death Date H. 0850-0860
M. 1446-1456
Birth Place İran-Kirmanşah
Grave Place İran-Kirmanşah

Photos

About Artist

Bugün İran sınırları içinde bulunan Kirmânşah’ta doğdu. Medrese tahsîlinin yanında tasavvuf terbiyesi aldı. Ömrü boyunca ilim ve irşad ile meşgul olarak yine orada vefat ettiyse de tarihi hakkında bir bilgi yoktur.

Yakut ekolü aklam-ı sittede mahir hattatlardan olduğu nakledilen Şeyh Muhammed Kirmânî’nin bir hayli hattat yetiştirdiği bilinmektedir.    


Students

Asadullah Kermani
The six scripts