KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Albaraka Uluslararası 1. Hat Yarışması مسابقة البركة الدولية الأولى للخط

Düzenleyen : Albaraka Türk, Albaraka Türk
Ne Zaman? 01.01.2005 - 01.01.2005