Abdah Muhammad Hasan al- Jamal

Hattat

Sanatkâr Hakkında

1976 doğumludur. Hat ve tezhip lisansını
Kahire’de tamamladı. Merhum Mahmoud
İbrahim Salama ve üstad Abdullah
Othman’dan sülüs-nesih icâzeti alan al-
Jamal, yerel ve milletlerarası yarışmalarda
ödüle layık görülmüştür. Hâlen Halil Ağa
Lisesi’nde hat dersi vermektedir.
IRCICA YARIŞMALARINDAKI ÖDÜLLERI
8. Yarışma, Sülüs Teşvik
9. Yarışma, Rik’a Birincilik
9. Yarışma, Sülüs Birincilik
10. Yarışma, Muhakkak Mansiyon
10. Yarışma, Sülüs Mansiyon

Eserleri

Faaliyetler