Abdo Alraiy

Hattat

Sanatkâr Hakkında

1986 doğumludur. Arap dili ve edebiyatı
mezunudur. Halen İstanbul’da hattat
Ferhat Kurlu’dan hat dersi almaktadır.

IRCICA YARIŞMALARINDAKI ÖDÜLLERI

10. Yarışma, Dîvanî Üçüncülük

Faaliyetler