KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Abdulhamit Dündar

Hattat
Doğum Tarihi H. 1406-1407
M. 1986
Doğum Yeri Tokat

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

 1986’da Tokat merkeze bağlı Yazıbaşı (Dihoy) Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde tamamladıktan sonra, Tokat Şeyhü’l-İslam Molla Hüsrev Kur’an Kursu’nda merhum Hafız Halil Besler’de hıfzını ikmal etti (1999). 2005 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’ni birincilikle bitirdikten sonra başladığı Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı’nın danışmanlığında hazırladığı “Selçuklular Devri Bağdat Medreseleri: İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Medresesi Örneği” başlıklı teziyle 2012 yılında yüksek lisans programından mezun oldu. Aynı yıl Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında Prof. Dr. Abdulhalik Bakır’ın danışmanlığında hazırladığı “4/10. yüzyılda Bağdat (Topografya, Toplumsal Yapı, Gündelik Hayat)” başlıklı teziyle 2019 yılında doktor unvanını aldı. 


 2006-2011 yılları arasında Türkiye’deki eğitimlerine paralel olarak çeşitli aralıklarla Suriye ve Ürdün’de Arapça dil eğitimini devam ettiren Dündar, 2016-2017 eğitim öğretim yılında Londra’da doktora çalışmaları kapsamında araştırmalarda bulundu.  

2020 yılından bu yana İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak çalışan Dündar, Bağdat tarihi üzerine akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 


 Hüsn-i Hat ile henüz lise yıllarında Eyüp Sultan’daki Caferağa Medresesi’nin avlusunda verilen hat sanatı kursuyla tanışan Dündar, 2007 yılında Cihan Çarbaş ve Mehmet Çebi’nin delaletiyle tanıştığı ve kendisine intisap ettiği Hattat Ferhat Kurlu’dan sülüs ve nesih yazıları meşk etmeye başladı. 2007-2009 yılları arasında kesintisiz olarak derslerine devam ettikten sonra, 2009-2019 yılları arasında yürüttüğü akademik çalışmaları sebebiyle derslerine düzenli olarak devam edemedi. Ancak hat sanatına ve hocasına olan muhabbeti sebebiyle bu süre zarfında hocası, arkadaşları ve hüsn-i hat ile rabıtasını koparmadı. 2020 yılından itibaren, Ircica bünyesinde düzenlenen çevrimiçi derslere katılarak hüsn-i hat çalışmalarına hız veren Dündar, 21 Mayıs 2022 tarihinde Ircica’da düzenlenen icazet merasiminde Hattat Ferhat Kurlu ve Hattat Mümtaz S. Durdu’dan icazet aldı.  


 Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eserleri

Hocaları

Mümtaz Seçkin Durdu
Nesih
Ferhat Kurlu
Hüsn-i Hat

Faaliyetler