KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Abdullah Tabbah Herevî

Hattat
Yâkût Must´sımî Aklâm-ı Sitte Ekolü

Ölüm Tarihi H. 0880
M. 1475-1476
Doğum Yeri Herat

Fotoğraflar

Eserleri

Ketebe.org Mehdi Kurbani

İran`ın meşhur hattat, ressam ve şairlerindendir. Herat şehrinde doğdu. Gençliğinde babasının lokantasında çalıştığı için, Tabbah (Aşçı) lâkabı ile anılmıştır. 

Kaynakların çoğu onu aklâm-ı sitte`de Cafer Tebrizi'nin talebesi olarak kaydetmektedir. İlk tahsiline Herat`ta başlamış daha sonra Bağdat`ta tamamlamıştır.

Abdullah Tabbah, İran`da sülüs ve nesih hatlarında Yakut'un takipçilerinden ve bu tarzın öncü hattatlarından sayılır. Aynı zamanda tezhip sanatında ve murakka yapımında mahir bir sanatkârmış. Herat`ın Gâzürgah`ında ve Meşhed`de çok sayıda celi kitabeler yazmıştır. Sülüs ve nesihle yazdığı meşhur mushafı 2016 yılında İran'da basılmıştır.

Hicri 880 yılında Herat`ta vefat etmiştir. Hafız Fute'yi, Mahmud-u Katib ve Abdullah-ı Murvarid onun en bilinen  talebelerindendir.


* Kadî Ahmed Kummî, Gülistân-ı Hüner (nşr. A. S. Hânsârî), Tahran 1352 h.ş

* Beyânî, Hoşnüvîsân, 

* Habîbullah Fezâilî, Atlas-ı Hat, İsfahan