Abdülvâhid Efendi

İranlı Hüsn-i Hat, Hüsn-i Hat (Ta’lîk)  Sanatkârı
Ölüm Tarihi H. 0838
M. 1435
Doğum Yeri Meşhed-İran
Mezar Yeri Kütahya

Sanatkâr Hakkında

İran'ın Meşhed şehrinde doğdu. İyi bir eğtimin yanı sıra Alî Meşhedî’den ta’lik dersleri aldı. Daha sonra Anadolu'ya göçerek Germiyan Beyi Süleyman Şah'ın hizmetine girdi. Kütâhya’daki Vâcidiye Medresesi’nin müderrisliğine tayin edildi. Burada astronomi gözlemleri yaparak eserler kaleme aldı. Kütahya mevlevilerinden Sultân Burhâneddîn Ergun’a bağlanarak târik-i Mevleviyye’den müstâhlef olduğu bilinen Abdülvahid Efendi'nin, Fenârîzâde Mehmed Efendi’nin isteği ile fenn-i usturlab üzerine bir manzume yazdığı nakledilmektedir. 838 senesinin Şa’bân ayında (M. 1434) vefât etmiş ve Kütahya'da defnedilmiştir.

Hocaları

no image
Alî Meşhedî
Ta’lîk