Ahmed Majid Khayate


Sanatkâr Hakkında

1958’de Halep’te doğdu. Lise mezunu
olan hattat, icâzetini Muhammad Amin
Khayate’den almıştır. Suriye’de çok sayıda
sergiye iştirak etmiştir. IRCICA Uluslararası
Hat Sanatı Buluşması’nda (2014) da yer
alan Ahmed Majid Khayate, 2016 yılında
vefat etmiştir.

Faaliyetler