Ahmed Mohmed Sayd Mostafa


Sanatkâr Hakkında

1976'da Kahire'de doğdu. Ayn Şems
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Mahmoud Ibrahim Salama, Abdullah
Osman ve Bahi Ahmed Mohamed’den
sülüs-nesih icâzeti almıştır. Hat ve tezhip
eğitimini tamamladığı Kahire'deki Tahsin-i
Hutut-ı Arabiyye Okulu'nda hat dersleri
vermiştir. Mısır Hat Cemiyeti’nde yönetim
kurulu üyeliği yapan Ahmed Mohamed
Sayed Mostafa, Mısır Arap Cumhuriyeti
Kültür Bakanlığı’nda hat tasarımcısı olarak
çalışmıştır.

Eserleri

Faaliyetler