Amer Ben Jeddou


Sanatkâr Hakkında

1954’te Tunus’un Sidi Bu Zeyd şehrinde
doğdu. İmam-hatip ve emekli öğretmendir.
Belçika’da resim öğrenimi gören Amer
Ben Jeddou, hat sanatına genç yaşta
eski meşkleri inceleyerek başlamış ve
daha sonra Mohamed Yacine Moutir’in
gözetiminde eğitimine devam etmiştir.
Tunus Arap Hat Sanatı Cemiyeti üyesi ve
Mısır Arap Hattı Cemiyeti şeref üyesidir.
İslam sanatları ve hat konulu birçok
toplantıya iştirak etmiş, çeşitli ülkelerde
kişisel sergiler açmıştır. Ali b. Varrak’ın
yazılarını örnek alıp Kayrevan kûfîsi
üzerine deneme ve araştırmalar yaparak
Kayrevan Kûfisi’nin Kaideleri adlı bir ders
kitabı hazırlamıştır.

Faaliyetler