KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Awni Adel Abbas


Sanatkâr Hakkında

1961 Kerkük doğumludur. Sanat lisansını
Bağdat’ta tamamladı. Sülüs-nesih
icâzetini IRCICA Uluslararası Hat Sanatı
Buluşması’nda (2014) düzenlenen törenle
Fuad Başar’dan almıştır. Gürcistan,
Irak, Türkiye, Türkmenistan ve başka
ülkelerdeki birçok camide yazı ve
süslemeleri bulunan Awni Adel Abbas,
Kerkük Millî Eğitim Müdürlüğü’nde hat
sanatı birimi sorumlusu çalışmaktadır.

Faaliyetler