Beyzanur Türkeri


Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

İstanbul Fatih doğumlu olup İlahiyat önlisans mezunudur. 2004 yılında hafızlığını ikmal ettikten sonra Arapça Osmanlıca ve İslami ilimler üzerine eğitim aldı.

 2005 yılında Hattat Ömer Faruk Özoğul'dan hüsn-i hat eğitimine başlayıp 2006yılından itibaren hat eğitimine Hattat Davut Bektaş ile devam etti. 2014 yılında hocası Davut Bektaş'tan Sülüs - Nesih hattı ile yazdığı Şevki Efendinin Hilye-i Şerifi ile Hüsn-i hat icazetini aldı.

 2014yılında Dubai Kuran-ı Kerim hattı için Ramazan buluşmasına, 2018 yılında Cezayir sergisine ve Hattat  Hasan Çelebi'nin Çamlıca camii Mushafı Şerif projesinde yer aldı. Çeşitli sergilere katıldı.

 Halen Davut Bektaş ve Ömer Faruk Özoğul hocalarından istifade etmekte,  ilmi ve sanat çalışmalarının yanısıra Bilim ve Insan vakfında Hüsn-i hat dersi vermektedir.

Hocaları

Ömer Faruk Özoğul
Hüsn-i Hat
Davut Bektaş
Hüsn-i Hat

Faaliyetler