Ghasem Memarzadeh Ghafari


Doğum Yeri İran

Sanatkâr Hakkında

1948 İsfahan doğumlu olan Ghasem
Memarzade Ghaffari, İran Hattatlar
Cemiyeti’nde hat sanatını öğrenerek
mezun olmuştur. Hâlen lise öğretmeni
olarak çalışmaktadır.

Faaliyetler