İsmail Öztürk

Hattat
Doğum Tarihi H. 1394-1395
M. 1975
Doğum Yeri Balıkesir - Burhaniye

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

İlkokulu köyü Büyükşapçı'da, ortaokulu Edremit İHL'de, liseyi Bigadiç İHL'de bitirdi. 1993 de DEÜ İlahiyat Fakültesi’ne kaydoldu, 2001 yılında mezun oldu. 2007’de İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.2006 da kısa bir süre TED Antalya Koleji’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı. Ocak 2007- Aralık 2011 tarihleri arasında Diyanet işleri Başkanlığı’nda din görevlisi olarak görev yaptı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Hat sanatına olan merakı ortaokul yıllarında latin alfabesiyle başladı. Daha sonra bu ilgisi hat sanatına yöneldi. Hattat vardır düşüncesiyle tercih ettiği İlahiyat Fakültesi’nde hattat olmadığını öğrenince iki buçuk yıl kendisine hoca aradı. Konya’da Hüseyin Öksüz Bey’le Aralık 1995’te meşke başladı. Bu eğitimini iki yıl boyunca onbeş günde bir, sonraki dönemlerde ayda bir Konya’ya gidip gelerek tamamladı. Sırasıyla Rik’a (1996), Sülüs-Nesih (1996-2003), Dîvânî (2004) meşk etti. Mart 2003’te Sülüs-Nesih yazı çeşitlerinden hüsn-i hat icazetnamesi aldı.

Eserleri

Hocaları

Hüseyin Öksüz
Hüsn-i Hat
H. 1415-1416 / M. 1995

Faaliyetler