Mona Saleh


Doğum Yeri Mısır

Sanatkâr Hakkında

1978 Kahire doğumludur. Ayn Şems
Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunudur.
Kahire’deki el-Halaka Mirasın Yeniden
Canlandırılması Kurumu’nda Belaid
Hamidi’den hat dersi görerek rik’a, dîvanî,
celî dîvanî, ta’lîk ve mağribî dallarında
icâzet almış ve kendisi de Taylandlı ve Çinli
iki talebesine icâzet vermiştir. Bahsi geçen
kurumda hat dersleri vermektedir.

Faaliyetler