Nilgün Alp

Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1384-1385
M. 1965
Doğum Yeri Uşak

Sanatkâr Hakkında


1965 yılında Uşak’ta dünyaya gelen ve ilk, orta, lise eğitimini burada tamamlayan Nilgün Alp, 1987 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında serbest mimarlık yapan sanatçı Selma Başçı’nın desteğiyle 1999 yılında Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği Türk Süsleme Sanatları Tezhip Kursu’na katıldı. Memnune Birkan’dan Tezhip dersleri alan Alp, 2001 yılında buradan mezun oldu. 2010 yılına kadar atölye dersleri almaya devam etti.

2003 yılında Kültür Bakanlığı’nın 12. Devlet Türk Süsleme Sanatları Tezhip Yarışması’nda Esma-ül Hüsna adlı eseri sergilenme ödülüne layık görüldü. 2003-2005 yılları arasında Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Konya Mevlana Müzesi, Yusuf Ağa Kütüphanesi ve Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde araştırma ve reprodüksiyon çalışmaları yaptı. 2007 yılında Ankara Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda çalıştı. 2006 yılından itibaren Uşak’ta, 2008 yılından itibaren Kültür Bakanlığı’nın Tezhip Kursları’nda ve Seçici Kurulu’nda,  2010 yılından itibaren İlkem Şahin’in Sosyal sorumluluk Projesi olan Atölye Hiç’te ve 2016 yılından itibaren Kars Valiliği tarafından başlatılan Türk Süsleme Sanatları Eğitmenlerin Eğitimi Projesi’nde Tezhip çalışmalarını sürdürmekte.

Yurt içinde düzenlenen pek çok sergiye katılan Nilgün Alp’in bazı eserleri T. C. Cumhurbaşkanlığı Koleksiyon’u, Malezya Başbakanlığı Koleksiyonu ve Ankara Valiliği Koleksiyonu’nda sergileniyor.


Faaliyetler