Numan Recep

Hattat

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1980 yılında Şam'da doğdu.
Hat sanatında başlangıçta hattat Halil Şeyh Orabi ve hattat Adnan Şeyh Osman'dan ders aldı.
Daha sonra İstanbul'a taşındı ve hattat Davud Bektaş ve hattat Ali Sıdkı Özalp'dan ders aldı.
Çalışmalarında Muhammed Şevki Efendi'nin sülüs ve nesih müfredatına ağırlık vermiş, çağdaş hattatların tecrübelerinden faydalanmıştır.
Birçok yerel ve uluslararası sergiye katıldı.
İstanbul'da Geleceğin Ustaları Yarışmasında ikincilik, Konya Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'nda ikincilik ve Dubai'deki Al Burda Uluslararası Yarışması'nda üçüncülük ödülünü kazandı. Çalışmalarına İstanbul'da devam etmektedir. 

Eserleri

Faaliyetler