KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Osman Hamid Hasan Ibrahim


Doğum Yeri Mısır

Sanatkâr Hakkında

1945 doğumlu olan hattat, Yabancı
Diller Enstitüsü İngilizce Bölümü’nden
mezun olmuştur. Kahire’de tasarım ve
süsleme yükseköğrenimi görerek hüsn-i
hat diploması aldı. Seyyid İbrahim ve
Muhammed Hüsni gibi meşhur hocalardan
hat meşk etmiştir. Meslekî uzmanlık
alanları hat ve süslemedir. Yayın tasarımı
ve üretiminde de tecrübesi vardır.
Hâlihazırda Riyad’daki Prens Selman Bilim
Vahası’nda danışman olarak çalışmaktadır.

Faaliyetler