Sahir Yaagoubi


Sanatkâr Hakkında

1974’te Fes şehrinde doğan Sahir
Yaagoubi, hat hocası olan Belaid
Hamidi’den muhakkak hattında icâzet
almıştır.

Faaliyetler