KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Salim Hamidi


Doğum Tarihi H. 1411-1412
M. 1991
Doğum Yeri Fas

Sanatkâr Hakkında

Salim HAMİDİ

Hattat

Fas

Doğum Tarihi: 09.09.1991

 


Babası Belaid Hamidi , 1997’de ünlü hattat Hasan Çelebi’den Sülüs ve Nesih, 2000’de hattat Ali Alparslan’dan Divani ve Celi divani, 2005 yılında ise Talik Hat sanatının dallarında icazetini ( lisansını) almıştır.

2006’da babasının isteği üzerine Hat sanatına başlayan Salim Hamidi, İstanbul’da bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nın Kültürel Araştırma Merkezi İRCİCA tarafından düzenlenen uluslar arası 7. Hat yaraşmasında Mağribi hattı alanında ödül almıştır.

2008-2010 yıllar arasında el-Ezher Üniversitesinin öğrencilerine düzenlen “ Hat Sanatında Geleneksel İcazet Vermenin Yeniden İhyası” projesi kapsamında babasıyla beraber Mısır’a gitmiştir.

 Salim Hamidi, Mısır’da Rıka, Divani, Celi divani, Nestalik, celi Talik gibi Hat sanatının muhtelif dallarında yoğun dersler gördükten sonra Hasan Çelebi, Davut Bektaş, Ferhat Kurlu ve Ahmet Kocak gibi Hat sanatının ustalarından bu alandaki çalışmalarını geliştirmek amacıyla İstanbul’a gelmiştir.

Salim Hamidi, 2013’te Divani ve Celi divani, 2014’te ise Talik Hat dallarında ünlü hattat Hasan Çelebi’den icazetini almıştır. 

2016 yılında Hattat Hafız Osman adına İRCİCA tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Hat Yarışmasına katılarak Talik yazısı dalında birincilik ödülünü kazanmıştır.

2018 yılında Istanbul Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen Geleceğin Ustaları 5. Geleneksel Sanatlar Yarışmasına katılarak Talik yazısı dalında ikincilik ödülünü kazanmıştır.

Salim Hamidi, hâlihazırda Türk Tezhip sanatçısı Bilge Gürsu’yla evli ve hat çalışmalarını sürdürmektedir. 

Faaliyetler