KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Sevde Gülüt

Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1397-1398
M. 1977
Doğum Yeri Ankara

Sanatkâr Hakkında

1977 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta Öğrenimini Cidde-Suudi Arabistan’da tamamladı. Ailesi ile birlikte 1995’te Türkiye’ye döndü.

Tezhib sanatıyla 1996’da arkadaşının tavsiyesi ile tanıştı ve kısa bir süre Saime Çelebi’den ders aldı.

Necati Sancaktutan’dan 1996 yılında ders almaya başladı. Derslere aralıklarla devam ederek 2012 yılında hocasından icazet aldı. Bağlarbaşı Türk İslam Sanatları İhtisas Merkezinde 2012 yılında ve Klasik Türk Sanatları Vakfı’nda 2013-2014 yıllarında hocası Necati Sancaktutan’ın asistanlığını yaptı. Bu arada hocasının gözetiminde, Timurlu Herat Tezhibi üzerine ihtisas yaptı.

Az sayıdaki eserleriyle yurtiçi ve yurtdışında sergilere katılmıştır.

Eserleri

Faaliyetler