Wang Qi Fei


Doğum Yeri Çin

Sanatkâr Hakkında

1989’da dünyaya geldi. Dokuz yaşında
ilgilenmeye başladığı hat sanatı vesilesiyle
on iki yaşındayken İslam’la şereflenmiştir.
2008’de Ezher Üniversitesi’nde okumak
üzere Çin İslam Cemiyeti tarafından
gönderildiği Kahire’deki el-Halaka
Mirasın Yeniden Canlandırılması
Kurumu’nda Belaid Hamidi’den hat dersi
almaya başladı. 2017 yılında IRCICA’nın
Endonezya’da düzenlediği hat festivalinde
dîvanî, celî dîvanî, ta’lîk, mağribî, rik’a,
sülüs-nesih icâzeti alarak ilk icâzetli Çinli
hattat olmuştur.

Eserleri

Faaliyetler