KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Yacoub Ibrahim Suleiman Abushawrieh

Hattat

Sanatkâr Hakkında

1972’de Amman’da doğdu. Bağdat
Üniversitesi Güzel Sanatlar Okulu
Tipografi Tasarım Bölümü’nden mezun
oldu. 2000 yılında hattat Hacı Mehdi
Cuburi’den sülüs-nesih ve ta’lîk icâzeti
aldı. Birçok ülkede sergi, konferans ve
festivale iştirak etmiş, milletlerarası
yarışmalarda ödül kazanmıştır. Harem-i
Şerîf’teki genişletme çalışmaları sırasında
Safâ ve Merve tepelerindeki kubbelerin
yazılarını yazmıştır. Grafik tasarım ve hat
alanlarında çalışmaktadır.

Eserleri

Faaliyetler