KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Yusuf Bilen

Hattat
Doğum Tarihi H. 1389-1390
M. 1970
Doğum Yeri Erzurum

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

 1970 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.


 Bir müddet sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 1998 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 2001 yılında “Hattat Mustafa Halim Özyazıcı, Hayatı, Sanatı ve Eserleri” konulu yüksek lisans tezi hazırladı. 2004 yılında Hattat Mehmed Özçay Bey’den sülüs-nesih yazılarında icâzetnâme aldı. 


 2010 yılında “Hattat Mehmed Şevki Efendi ve Sülüs-Nesih Hat Ekolü” çalışması ile doktorasını bitirdi. “Erzurumlu Hattat Şevket Özdem Efendi” ve “Hat Sanatı Eğitim Ve Öğretiminde Hoca Talebe Münasebeti” konulu makaleleri olan Bilen, Erzurumlu İbrahim Hakkı Sempozyumu çerçevesinde Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tefvîznâme şiirini nesih hatla yazarak “Tefvîznâme” isimli bir kitap hazırladı. Ayrıca birçok kültür ve sanat dergisinde sanata dair yazılar yazmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında pekçok sergiye katıldı. 


Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Geleneksel Türk Sanatları T Anabilim Dalı’nda görevine devam etmektedir.

Hocaları

Mehmed Özçay
Hüsn-i Hat

Talebeleri

Arif Özdem
Sülüs

Faaliyetler