Zeliha Yıldız


Doğum Yeri Konya

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Konya‘da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı.
2004 yılında Destegül Güzel Sanatlar Merkezi’nde Ersan PERÇEM’den tezhip dersleri almaya başladı. 2007 yılında tezhip hocalığına başladı.

2014 yılında Ersan Perçem’den tezhip icazetnamesi aldı. Çeşitli karma sergilere katılmış olan sanatçı, Destegül Güzel Sanatlar Merkezi’nde ihtisas derslerine ve tezhip hocalığına devam etmektedir.

Katıldığı Sergiler:

2006 Alvarlı Efe Hz. 50. Vuslat Yıldönümü Sergisi

2007 Destegül Güzel Sanatlar Merkezi İcâzet Merasimi

2008 Destegül Güzel Sanatlar Merkezi Şeb-i Ârus Etkinlikleri

2009 S.Ü.G.S.F. Geleneksel Türk Sanatları Sergisi

2010 Uluslar Arası Kadın Hattatlar Sempozyumu ve İcâzet Merasimi

2011 Kocaeli Belediyesi Gelenekten Geleceğe Sergisi

2012 Karatay Belediyesi Geleneksel Türk Sanatları Sergisi

2013 Erzurum Uluslararası Hace Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe Hazretleri) Sempozyumu ve Sergisi

2014 Prof. Dr. Fevzi  GÜNÜÇ’ü Anma Sempozyumu ve Sergisi

2014 Destegül Güzel Sanatlar Merkezi Ebru Sergisi

2015 Gelenekten Geleceğe İcazet Merasimi (İstanbul CRR)

2016 Klasik Ebru Sergisi

2017 Diyanet İşleri Başkanlığı Kırk Hadis Sergisi

2017 Letonya Geleneksel Türk Sanatları Sergisi

Eserleri

Akrabalar

Gülşen Yıldız
Kız Kardeşi

Faaliyetler