Hafiz Bulaq

Özbek
Hattat
Death Date H. 0880-0890
M. 1475-1486
Birth Place Semerkand

Photos

About Artist

Hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tahsilini Semerkand'da tamamladığı, bir müddet  sonra İran'a giderek Akkoyunlular'ın hizmetinde bulunduğu ve Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya geçerek Osmanlılar'a hizmet etmeye başladığı anlaşılmaktadır.
Ta'lik hattında son derece mahir bir hattat olduğu bilinen Hafız Bulak Özbek'in, hocaları hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.  

Students

no image
Adem Amidy
Ta'liq