KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

İSLAM’DA HİLYE GELENEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUM

Düzenleyen : İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İstanbul Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ne Zaman? 05.05.2018
Nerede? İstanbul ,TR TOPKAPI SARAYI MÜZESİ KONFERANS SALONU-SULTANAHMET

Açıklama

-PROGRAM-

KONSER


04.05.2018 CUMA AYA IRINI MÜZESI


19.00 Istanbul Akademik Türk Müzigi Toplulugu Sef: Doç. Dr. Erhan Özden


SEMPOZYUM 05.05.2018 CUMARTESI TOPKAPI SARAYI MÜZESI KONFERANS SALONU


Açilis Oturumu (09.30-11.00)


09.30 Protokol Konusmalari


10.30 Açilis Tebligi Muhammed AVVÂME Arastirmaci, Ibn Haldun Üniversitesi


Çay Ara (11.00-11.15)


Birinci Oturum (11.15-13.00) Oturum Baskani: Prof. Dr. Mürteza BEDIR Istanbul Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Dekani


1. “Ümmü Ma’bed’in Hilyesi” Prof. Dr. Mustafa FAYDA Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi (Emekli)


2. “TSMK’de Bulunan 1094 (1683) Tarihli En‘âm-i Serîf’te Yer Alan Hilyelere Dair” Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKASCI Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi /Topkapi Sarayi Müze Baskani


3. “Rivâyet’ten Serh’e: Hilye-i Serîfe Yaziminda Usul ve Muhteva” Doç. Dr. Gülgûn UYAR Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi


4. “Muhammed Peygamber’in Islam Tarihindeki Benzerleri” Assoc. Prof. Kazuo MORIMOTO The University of Tokyo Institute for Advanced Studies on Asia


5. “Sevdik, Sevdik ve Çekildik”


Sibel ERASLAN T.C. Kültür ve Turizm Bakanligi Müsaviri Ögle Yemegi Arasi (13.00-14.30)


Ikinci Oturum (14.30-16.00) Oturum Baskani: Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK Istanbul Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi


1. “Manzum Hilyeler” Prof. Dr. Mehmet ARSLAN - Doç. Dr. Mehtap ERDOGAN TAS Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi


2. “Bir Edebî Tür Olarak Hilye-i Nebevîlerin Dünden Bugüne Aktüel Degeri” Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi


3. “Velî Hilyesi Örneginde Hz. Ali” Dr. Ögr. Üyesi Adalet ÇAKIR Kocaeli Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi


4. “Türk-Islâm Edebiyatinda Evliyâ Hilyeleri”


F. Hilâl FERSATOGLU, Y.L.


T.C. Diyanet Isleri Baskanligi Istanbul Müftülügü


Çay Ara (16.00-16.15)


Üçüncü Oturum (16.15-17.45) Oturum Baskani: Doç. Dr. Mehmet MEMIS Sakarya Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi


1. “Mübarek Bedenler: Bir Seçilmislik ve Kutsanmislik Delili Olarak Beden” Dr. Özgen FELEK Yale University Near Eastern Languages and Civilizations


2. “Bir Peygamber Portresi Olarak Hilyeler” Dr. Ögr. Üyesi Osman MUTLUEL Pamukkale Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi


3. “Hilye-i Serîfe’lerin Tezyinati” Prof. Faruk TASKALE Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi


4. “Hattat Bir Çiftin Ayni Kompozisyonda Yazdiklari Hilye-i Serîfeler Hakkinda” Dr. Ögr. Üyesi Hilal KAZAN Istanbul Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi 18.00 Degerlendirme ve Kapanis SYMPOSIUM PROGRAMME CONCERT MAY 04, 2018 FRIDAY AYA IRINI MUSEUM


19.30


SYMPOSIUM MAY 05, 2018 SATURDAY TOPKAPI PALACE MUSEUM CONFERENCE HALL


OPENING SESSION (09:30-11:00)


09:30 OPENING SPEECHES 10:30 KEYNOTE SPEECH


Muhammad Awwamah (retired) “Independent Scholar”


Coffee Break (11:00-11:15)


I. SESSION (11:15-13:00) CHAIR: Prof. Dr. Mürteza BEDIR Dean, The Faculty of Theology, Istanbul University


1. “The Hilyah of Ummu Ma’bad” Prof. Dr. Mustafa FAYDA The Faculty of Theology, Marmara University (retired)


2. “On the Hilyahs in the An’âm-i Sharif dated H. 1094 (1683) at the Library of Topkapi Palace Museum” Prof. Dr. Mustafa KÜÇÜKASCI The Faculty of Arts and Sciences, Marmara University / The Head of


Topkapi Palace Museum


3. “From Narrative to Commentary:


Hilyah Writing in the Light of Method


and Content” Assoc. Prof. Gülgûn UYAR The Faculty of Theology, Marmara University 4. “The Prophet Muhammad’s Doubles in Islamic History” Assoc. Prof. Kazuo MORIMOTO The University of Tokyo Institute for Advanced Studies on Asia


5. “We Have Loved, We Have Loved, and We Have Withdrawn…”


Sibel ERASLAN Consultant, The Ministry of Culture and Tourism, The Republic of Turkey


LUNCH BREAK (13:30-14:30)


II. SESSION (14:30-16:00) CHAIR: Assoc. Prof. Ali ÖZTÜRK The Faculty of Theology, Istanbul University


1. “The Hilyahs in Poetic Form” Prof. Dr. Mehmet ARSLAN – Assoc. Prof. Mehtap ERDOGAN TAS The Faculty of Letters, Cumhuriyet University, Sivas


2. “The Popular Value of the Prophet’s Hilyah as a Literary Genre from Past to Today” Prof. Dr. Zülfikar GÜNGÖR The Faculty of Theology, Ankara University


3. “The Case of Ali as the Hilyah of Saints” Asst. Dr. Adalet ÇAKIR The Faculty of Theology, Kocaeli University


4. “The Hilyah of Saints in Turkish-Islamic Literature” MA. F. Hilâl FERSATOGLU


The Presidency of Religious Affairs, Istanbul Mufti's Office


Coffee Break (16:00-16:15)


III. SESSION (16:15-17:45) CHAIR: Assoc. Prof. Mehmet MEMIS The Faculty of Theology, Sakarya University


1. “Sacred Bodies: Body as an Evidence of Sacredness and Chosenness”


Dr. Özgen FELEK The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Yale University 2. “The Hilyah as a Portrait of the Prophet” Asst. Prof. Osman MUTLUEL The Faculty of Theology, Pamukkale University


3. “Ornamentation of the Hilyah-i Sharifs” Prof. Faruk TASKALE The Faculty of Fine Arts, Mimar Sinan University of Fine Arts


4. “About the Hilyah-i Sharif Written by a Calligrapher Couple in the Same Composition” Asst. Prof. Hilal KAZAN The Faculty of Theology, Istanbul University


18:00 CLOSING


OF THE SYMPOSIUM

Fotoğraflar

Sanatkârlar