Hilal Kazan

Hattat
Doğum Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı kürsüsünden mezun oldu. Hat çalışmalarıyla beraber sanatın teorik eğitimini almak üzere 1996 yılında Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Sanatları Bölümü'ne yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildi ve 1999 yılında tamamladığı "Ehl-i Hiref Defterlerinde Cemaat-i Katiban-ı Kütüb" adlı teziyle mezun oldu. 2007 yılında aynı enstitüde "Arşiv Kaynakları Çerçevesinde XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı Sarayı'nın Sanatı Himayesi" adlı çalışmasıyla doktorasını verdi.


Üniversite tahsili sırasında Osmanlıca el yazısının güzelliği sebebiyle hüsn-ü hatta teşvik edildi. 80'li yıllarda ilk hat feyzini merhume Hafız Hattat Müşerref Çelebi'den aldı. 1994 yılında ise hattat Hasan Çelebi'den nesih ve sülüs meşkine başladı. 2000 yılının Ekim ayında IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi) 'da yapılan merasimle hocasından iki yazı dalından da icazet aldı.


Hocası Hasan Çelebi ile birlikte, yurt içi ve yurt dışı sergilere katıldı. 2005 yılı Mayıs'ında Londra'da British Museum'de "Making of the Master" adlı icazet sergisine katıldı. İyi derecede İngilizce ve Arapça ile Farsça bilir. Çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.


Hocaları

no image
Müşerref Çelebi
Hüsn-i Hat

Faaliyetler