Abdürrahîm Hârizmî

İranlı Hüsn-i Hat (Ta’lîk)  Sanatkârı
Ölüm Tarihi H. 0840-0850
M. 1436-1447
Doğum Yeri İran-Harezm
Mezar Yeri İran-Kirmanşah

Sanatkâr Hakkında

Bugün İran Horosanı’nda bulunan Hârezm’de doğdu. Daha sonra Semerkand’a gittiği ve eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet Timurlu sarayında görev yaptığı anlaşılmaktadır. Daha sonra Akkoyunlular’a ilticâ ederek evvelâ Tebriz’e ve ardından Kirmânşah’a yerleşmiş ve orada vefât etmiştir.

Talebeleri

no image
Esedullah Kirmânî
Ta’lîk