KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Abdurrahim Hârizmî

Hattat
Ölüm Tarihi H. 0840-0850
M. 1436-1447
Doğum Yeri İran-Harezm
Mezar Yeri İran-Kirmanşah

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Bugün İran Horosanı’nda bulunan Hârezm’de doğdu. Daha sonra Semerkand’a gittiği ve eğitimini tamamladıktan sonra bir müddet Timurlu sarayında görev yaptığı anlaşılmaktadır. Daha sonra Akkoyunlular’a ilticâ ederek evvelâ Tebriz’e ve ardından Kirmânşah’a yerleşmiş ve orada vefât etmiştir.

Talebeleri

Esedullah Kirmânî
Ta’lîk