Abdürrezzak Karakaş

Hattat
Doğum Yeri Halep

Eserleri

Faaliyetler