Abdürrezzak Karakaş

Hattat
Doğum Yeri حلب

Eserleri

Faaliyetler