Alî Rızâ Bey

Hattat
Ölüm Tarihi H. 1320-1330
M. 1902-1912
Doğum Yeri İstanbul
Mezar Yeri İstanbul

Sanatkâr Hakkında

Enver Efendi adlı bir zatın oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Eğitimi esnasında Sultan Abdülhamid Han türbedarı Alî Hamdî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek H. 1264/M. 1848 yılında icâzet aldı. Daha sonra meşhur hattat Şefîk Bey’den de sülüs ve celi sülüs dersleri aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Âmedî Kalemi’nin hulefalarından olup senelerce hizmetten sonra âmedciliğe kadar yükseldi. Yaş haddinden emekliye evkedildikten sonra bazı mekteplerin hüsn-i hat muallimliğinde bulundu. Son olarak Beylerbeyi’ndeki Mekteb-i Hamîdî’nin yazı hocalığını yaptığı ve bu görevde iken 1900'lerin başında vefat ettiği anlaşılmaktadır. Nereye defnedildiği tespit edilememiştir.

Eserleri

Akrabalar

Şefik Bey
Kayınpederi

Hocaları

Şefik Bey
Sülüs
no image
Seyyid Alî Hamdî Efendi
Aklâm-ı Sitte
H. 1264 / M. 1847-1848

Talebeleri

Mâcid Ayral
Aklâm-ı Sitte
no image
Murtaza Elker
Ta’lîk

Ketebe.org İsmail Orman

Meşhur hattat Şefîk Bey’in damadı olan olan Alî Rızâ Bey'in özel koleksiyonda tarihsiz sülüs levhâsı ve H. 1303/M. 1886 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunmaktadır. Şefîk Bey’in izinden gittiği sülüsünün nesihine galip olduğunu söylemek mümkündür.