Berrak Özdoğan

Hattat
Doğum Tarihi H. 1397-1398
M. 1977
Doğum Yeri Malatya

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1977 yılında Malatya’da doğdu.İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu. 2001 yılında Hüseyin Kutlu’dan sülüs nesih yazı icâzeti aldı.Matematik öğretmenliği yapmakta ve Hüseyin Kutlu’nun ihtisas derslerine devam etmektedir.

Eserleri

Faaliyetler