Ersan Perçem

Müzehhip

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1976  yılında Erzincan’da doğdu.


1997 Uygulamalı Türk-İslam Sanatları Kütüphanesinde, Hattat Hüseyin Kutlu’dan sülüs-nesih yazı eğitimine, Ali Rıza Özcan’dan ise tezhip eğitimine başladı.


2001 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladı.


Fakültede eğitimini; Prof. Dr. Çiçek Derman, Yrd.Doç. İnci Ayan Birol, Yrd. Doç. Dr. Gülnur Duran, Öğr.Gör.Salih Balakbabalar ve Alpaslan Babaoğlun’dan tamamladı.


2003 Uygulamalı Türk-İslam Sanatları Kütüphanesinde tezhib dersleri vermeye başladı.


2004 Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nde Öğretim Görevlisi (yarı zamanlı) olarak çalıştı.


2005 Taner Alakuş’dan Minyatür dersleri aldı.


2005 İnci Ayan Birol’den Tezhip İcâzetnâmesi aldı.


2005 Destegül Güzel Sanatlar Mektebi’nde Tezhip ve Minyatür dersleri vermeye başladı.


2005 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne Uzman olarak girdi.


2010 Sadreddin Özçimi’den Ebru İcâzetnâmesi aldı.


2010 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm’ünde  Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.


2014 Hattat Hüseyin Kutlu’dan Sülüs-Nesih İcâzetnâmesi aldı.


Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergiye katılmış olan sanatçı, minyatür ve ebru dallarında başarı ödülleri almıştır. Çeşitli dergi ve sanat kitaplarının da tezhip, minyatür ve ebru çalışmaları yayınlanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eserleri

Hocaları

Fatma İnci Ayan Birol
Tezhip
Sadreddin Özçimi
Ebru

Talebeleri

no image
Ayşe Civelek
Tezhip
Halime Güler
Tezhip
H. 1425-1426 / M. 2005
no image
Fatma Şeyma Boydak
Tezhip
H. 1430-1431 / M. 2009
Ayşe Zehra Sayın
Tezhip
no image
Yasin Urhan
Minyatür