KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Fatma İnci Ayan Birol

Yard. Doç.
Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1360-1361
M. 1942
Doğum Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

-1942 yılında İstanbul’da doğdu. 
-İstanbul Kız Lisesi’nden ve İstanbul Üniversitesi. Fen Fakültesi, Fizik-Matematik Bölümünden mezun oldu. 8 Yıl orta, 8 yıl yüksek öğretimde fizik hocalığı görevini yürüttü. 
-Lisede başladığı sanat eğitimine,mezun olduktan sonra, Prof.Dr.Süheyl Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt ile usta-çırak usûlü devam ederek icâzetler aldı.
-Kubbealtı Akademisi, tezhip kurslarında uzun yıllar hoca olarak hizmet verdi.
-1988 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, Tezhip- Minyatür Ana Sanat Dalına, öğretim görevlisi olarak atandı.
-1991, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden tezhip dalında, “Dr” karşıtı “Sanatta Yeterlik” belgesi aldı. 
-1991,"Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”isimli ilk kitabı, (Doç.Dr) Çiçek Derman ile birlikte Türkçe-İngilizce olarak yayınlandı. (15 Baskı)
-1992, Yrd. Doç.oldu.
-1999de ise, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden emekli oldu.
-Özel talebeleriyle “Grup Nokta’yı” kurdu.
-2001-2013 arası, aldığı teklif üzerine, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nün kurucu, uzman öğretim üyesi olarak, Tezhip-Minyatür dallarında, lisans ve yüksek lisans derslerini yürüttü, danışmanlık yaptı. 
-2008, “Klasik Devir, Türk Tezyîni Sanatlarında DESEN Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri” adındaki kitabı yayımlandı 9. baskıdan sonra aynı kitap, yeni düzenlemesiyle  baskıya hazırlanmaktadır.
-Viyana’da, Milli kütüphâne ve müzelerdeki Türk eserleri üzerinde çalıştı ve bunları kısmen yayınladı.
-1965de ilk kişisel sergisini, Viyana, Kültür Ateşeliği’nde açtı. 2002de Kazakistan/Almaty, II. Avrasya Nükleer Bilimler Sempozyumu’nda, Tezyînî Türk Sanatı hakkında (Türkçe, İngilizce -Rusça) seminer verdi. Bunu, Avusturya/ Oberlech’de, (Ressam Paul Renner ve Hikmet Barutcugil ile birlikte), VIC (Viyana International Center) de, Almanya/ Berlin ve Stuttgart’da, Slovenya/ Lendeva’da, Danimarka/ Roskilde’de, Pakistan/ İslâmâbâd’da, İtalya/Roma’da, talebeleri (Grup Nokta) ile sergiler açtı. Ayrıca yurt dışında, Japonya/ Tokyo’da Saraybosna’da, yurt içinde ise, Edirne, İstanbul, Bursa, Kütahya, Konya, Manisa, Erzurum’da kişisel ve grup sergileri oldu.
.-Kubbealtı, Misalli Büyük Türkçe Sözlük çalışmalarında Sanat Danışmanı, 
-Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat-Yayım Danışmanı, 
-Kültür ve Turizim Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 
-Yaygın Kültür Eğitim Komisyonu üyeliği, 
-TDV, İslâm Ansiklopedisi yazı grubu görevlerinde bulundu 
 
Evli ve Üç çocuk annesidir.

Eserleri

Akrabalar

Fatma Çiçek Derman
Kız Kardeşi

Hocaları

Fatma Rikkat Kunt
Tezhip
Tezhip
H. 1366-1367 / M. 1947
Muhsin Demironat
Tezhip

Talebeleri

Müzeyyen Bilgiç
Tezhip
Ayşe Kart
Tezhip
Elmas Tuna
Tezhip
no image
Ersan Perçem
Tezhip
Ayten Tiryaki
Tezhip
Berna Karabulut
Tezhip
Nur Nevin Akyazıcı
Tezhip
Hatice Aksu
Tezhip
Gülnur Duran
Tezhip

Faaliyetler