KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Hâfız Bulak

Özbek
Hattat
Ölüm Tarihi H. 0880-0890
M. 1475-1486
Doğum Yeri Semerkand

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Tahsilini Semerkand'da tamamladığı, bir müddet  sonra İran'a giderek Akkoyunlular'ın hizmetinde bulunduğu ve Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya geçerek Osmanlılar'a hizmet etmeye başladığı anlaşılmaktadır.
Ta'lik hattında son derece mahir bir hattat olduğu bilinen Hafız Bulak Özbek'in, hocaları hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.  

Talebeleri

no image
Âdem-i Amîdî
Ta’lîk