KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Muhsine Akbaş

Müzehhip
Doğum Tarihi H. 1377-1378
M. 1958
Doğum Yeri Yozgat