KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Fatma Çiçek Derman

Prof. Dr.
Sanatkâr
Doğum Tarihi H. 1364-1365
M. 1945
Doğum Yeri Ankara / Kavaklıdere

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

    1945 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun olan Derman, 1985’ten 2012 yılına kadar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. 1996’da doçent, 2002 yılında da “Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi” başlıklı teziyle profesör unvanını kazandı. Fakülte Dekanlığı, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Tezhip-Minyatür Ana Sanat Dalı kurucu başkanlıklarında bulundu.

 

1963-1965 yılları arasında, İ.Ü. Tıp Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalında, Dr. Süheyl Ünver’in yardımcısı olarak çalıştı. Tezhip sanatını burada tanıyıp sevdi ve hayatı boyunca bu sanata hizmet etmeğe karar verdi. Hocasından Tarîhî Türk Tezyînatı dersleri aldı.

 

Tezhip sanatını usta-çırak usulüyle, Dr. Süheyl Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt’dan öğrenerek 1982 yılında icâzete hak kazandı. 1976-2000 yılları arasında, fahrî olarak Kubbealtı Nakışhânesi’nde tezhip hocalığında bulundu.1981 yılında, aldığı davet üzerine, Genéve  (İsviçre), London (İngiltere) ve Milano (İtalya) da sergiler açıp atölye çalışmalarıyla sanatının inceliklerini göstermeye çalıştı.

 

T.C. Kültür Bakanlığı tarafından,  1987 yılında, ABD. Chicago şehrindeki The Art Institute of Chicago’da, Kanuni Sultan Süleyman Sergisi kapsamında uygulamalı sergi açmak ve konferans vermek üzere görevlendirildi. 33 adet eseriyle açtığı bu ilk şahsî sergisini, farklı yıllarda hazırladığı; yurtdışı ve çeşitli yurtiçi şahsî ve karma sergiler takip etti. Yurtdışı sergilerinin bazılarında konferanslar verip uygulama yaparak sanatını meraklılarına tanıtmaya çalıştı. Tezhip sanatıyla ilgili milletlerarası ve millî kongrelere, ayrıca sempozyum ve panellere katılarak tebliğler sundu.

Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen Devlet Türk Süsleme Sanatları Seçici Kurulu’nda 1990 tarihinden itibaren yer alan Prof. Dr. Çiçek Derman, Japonya’da Türk Yılı olarak ilan edilen 2003 senesinde, eşi Prof.Uğur Derman’la birlikte East Asia (Toua) Üniversitesi tarafından davet edilip sergi ve konferanslarla sanatlarını tanıttılar.

 

Prof.Dr.F.Çiçek Derman’ın yüzü aşkın makalesi ve Yrd.Doç.İnci A. Birol’la beraber “Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler” (İstanbul 1991), Prof. Uğur Derman’la birlikte “Kadıasker Mustafa İzzet Efendi Hilyesi”(İstanbul 2011) ve “Rikkat Kunt Hoca Hanım” (İstanbul 2013) isimli kitapları vardır.

Derman, Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2009 tarihinde, Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ) kapsamında “Yükseköğretim Sanat Eğitimi Yeterlilikler Çalışma Grubu Üyesi” olarak görev yaptı. Kubbealtı, Misalli Büyük Türkçe Sözlük çalışmalarında Sanat Danışmanı ve TDV İslâm Ansiklopedisi yazarlar grubunda yer aldı. 

2015 yılından itibaren Marmara ve Haliç üniversiteleri Güzel Sanatlar fakültelerinde, konusunda lisansüstü dersler vermekte ve tez danışmanlıklarını yürütmektedir. Hâlen 29Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanıdır.

Tezhip dalında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2012 yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne, 2013 yılında da 7.TASAM Stratejik Vizyon Ödülüne lâyık görülen Derman’ın üç oğlu ve üç torunu bulunmaktadır.
Eserleri

Akrabalar

Mustafa Uğur Derman
Eşi
Fatma İnci Ayan Birol
Kız Kardeşi

Hocaları

Muhsin Demironat
Tezhip
Fatma Rikkat Kunt
Tezhip
Süheyl Ünver
Tezhip

Talebeleri

Fatma Özçay
Tezhip
Necati Sancaktutan
Tezhip
H. 1425-1426 / M. 2005
Ayten Tiryaki
Tezhip
H. 1404-1405 / M. 1984
Berna Karabulut
Tezhip
Nur Nevin Akyazıcı
Tezhip
Hatice Aksu
Tezhip
Şehnaz Biçer Özcan
Tezhip
Gülnihal Küpeli
Tezhip
Gülnur Duran
Tezhip
no image
Muhsine Akbaş
Tezhip

Faaliyetler