KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Mustafa Uğur Derman

Prof. h.c.
Sanatkâr
Doğum Tarihi H. 1353
M. 1935
Doğum Yeri Bandırma

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1935’de Bandırma’da doğdu, Üsküdar’da büyüdü. Haydarpaşa Lisesi’nden sonra  İ.Ü. Eczacılık Fakültesi’ni 1960’da bitirdi. 15 yıl serbest eczacılığını sürdürdü,1977-2006 yılları arasında Türkpetrol Vakfi yöneticiliğinde bulundu.

1953’de Osmanlı Türkçesi ve kültürünü öğrenmeğe başladığı Mâhir İz’den sonra, 1955 yılından îtibâren Üstad Necmeddin Okyay’ın Osmanlı kitap sanatları konusunda talebesi oldu, 1960’da icâzet aldı. Ayrıca Süheyl Ünver, Mâcid Ayral, Halim Özyazıcı, Nihad Çetin gibi hocalardan da çok istifade etti. 1961’den bu yana hat ve sâir kitap sanatları üzerine kitap, makāle, ansiklopedi maddesi ve tebliğ olarak 500’ü aşkın yayını vardır. 2008 yılına kadar Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde lisans, lisansüstü ve doktora derslerini sürdürmüş olup, kendisine Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu tarafından 1997’de fahrî profesör (Prof.h.c.) unvânı verilmiştir. 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile aynı yıl Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü’ne, 2010’da  ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazînesi Ödülü’ne layık görülmüştür. Prof. Dr. F.Çiçek Derman’la evlidir.

Kitap olarak neşriyatından bazıları şunlardır:

Türk Sanatında Ebru, İstanbul 1977
Türk Hat Sanatının Şâheserleri, İstanbul 1982
Mine’t-Türâsi’l-İslâmî Fennü’l-Hat, (1.kısım: Nihad M.Çetin), İstanbul 1990
İslâm Kültür Mirasında Hat Sanatı, (1.kısım: Nihad M.Çetin), İstanbul 1992
İslam Shodo Geijutsu Taykan, (1.part: Nihad M.Çetin),Tokyo 1996
The Art of Calligraphy in the Islamic Heritage, (1.part: Nihad M.Çetin), Istanbul 1998
Letters in Gold, New York 1998
Seni Khat Warisan Islam, (1. part: Nihad M.Çetin),  Kuala Lumpur 2000
Calligraphies Ottomanes, Paris 2000
Siegel des Sultans, Berlin 2001
SSM Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul 2002
Eternal Letters, Sharjah 2009
Murakka’-ı Has,  İstanbul 2009
Emin Barın Hat Koleksiyonu, İstanbul 2010
Doksandokuz İstanbul Mushafı, İstanbul 2010
Edebi ve Hattı ile Ali Alparslan, İstanbul 2010
Ömrümün Bereketi: 1,  İstanbul 2011
Yeni Cami Çeşme ve Sebîlinin Kitâbesi, İstanbul 2011
Cumhurbaşkanlığı  Sanat Koleksiyonu /3, İstanbul 2014
Harflerin Aşkı, İstanbul 2014
Medresetü’l-Hattâtîn Yüz Yaşında, İstanbul 2015

 Türk Hat San'atından Seçmeler, İstanbul 2017

-          Ömrümün Bereketi-2, İstanbul 2019

-          Ömrümün Bereketi-3, İstanbul 2019

Eserleri

Akrabalar

Fatma Çiçek Derman
Eşi

Hocaları

Necmeddin Okyay
Ta’lîk

Talebeleri

Hüseyin Öksüz
Ta’lîk
no image
Cengiz Malbeleği
Ta’lîk
Ta’lîk

Faaliyetler