Savaş Çevik

Yard. Doç.
Hattat
Doğum Tarihi H. 1372-1373
M. 1953
Doğum Yeri Antalya-Akseki

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1953 yılında Akseki (Antalya)’da doğdu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Bölümü’nden yüksek lisans diplomasını aldığı yıl (1976), hocası Prof. Emin Barın’ın asistanı olarak aynı bölümde öğretim görevine başladı. Lâtin Yazısı konulu doktora çalışmasını 1983’de tamamladı. 1987’de Yard. Doçent olara “Yazı Tasarımı” dalında ihtisaslaştı.Hat Sanatı’yla ilgili çalışmalarına 1973 yılında; son yüzyılın ünlü hattatları olan Kemal Batanay’dan rik’a ve tâlîk, Hâmit Aytaç’tan sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek başlamıştır. Her iki hattatın vefatlarına kadar, onlardan hat öğrenimini sürdürdü. Sonraları, hattat Prof. Ali Alparslan’dan dîvânî vecelî dîvânî yazılarını meşk etti. Bu arada hocası Prof. Emin Barın ve hat uzmanı Prof. Uğur Derman’la sıkça görüşerek Hat Sanatı hakkında bilgi ve görgüsünü arttırdı. 1986’da İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA)’nin düzenlediği Uluslararası Hâmit Aytaç Hat Yarışması’nda birincilik ve iki mansiyon aldı. Ayrıca, hat ve grafik konularında yurtiçi ve yurtdışında otuz kadar değişik ödülü,  Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki çeşitli koleksiyonlarda, levha, hilye, tuğra, câmi yazısı, ferman vb. formlarda çeşitli eserleri bulunmaktadır. Sanat çalışmalarının yanı sıra üniversite öğretim üyeliği görevini de sürdüren Çevik’in, Latin Yazısı ve kaligrafi alanlarında da eserleri vardır. Bu konudaki ticarî çalışmalarıyla birlikte, yerli ve yabancı birçok devlet başkanına ve idarecilere verilen berat, hediye, diploma, belge gibi kaligrafik çalışmaları da önemli yer tutmaktadır.Klasik hat çalışmalarıyla birlikte kendine özgü modern uygulamalar da geliştiren Savaş Çevik’in, ayrıca, teorik bilgilendirmeler, yayınlar, hat kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza bilirkişiliği gibi görevleri vardır. 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi’nden kendi isteğiyle emekli olan Savaş Çevik, Haliç Üniversitesi bünyesinde kuruluş çalışmalarını gerçekleştirdiği Grafik Bölümü’nde 2004 yılından beri öğretim görevini ve İstanbul’daki atölyesinde hat ve kaligrafi çalışmalarını sürdürmektedir. 2009 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kurs merkezinde(İSMEK) danışman ve Hüsn-i Hat Zümre Başkanlığı görevini de sürdürmekte ve ‘Temel Sanat Eğitimi’ dersleri vermektedir. ‘2015 yılından beri Zeytinburnu Kültür Merkezi’nde ‘Kaligrafi’ ve 2016 yılından itibaren de Sakarya Belediyesi Kültür Merkezi’nde ‘Temel Sanat Eğitimi’ dersleri vermektedir. Çevik, Nisan 2015’e kadar çeşitli ülkelerde 23 kişisel hat sergisi gerçekleştirmiş, ayrıca 109  karma sergiye katılmıştır.

Eserleri

Hocaları

Kemal Batanay
Ta’lîk
Hamid Aytaç
Sülüs
H. 1394-1403 / M. 1975-1982
Nesih
H. 1394-1403 / M. 1975-1982
Emin Barın
Hüsn-i Hat
H. 1390-1391 / M. 1971
Ali Alparslan
Celi Divani
H. 1397-1427 / M. 1977-2006

Ketebe.org İsmail Orman

Hat sanatına 1973 yılında Kemal Batanay’dan rik‘a ve ta’lik meşkederek başlayan Savaş Çevik, 1975 yılında da Hâmid Aytaç’dan sülüs ve nesih dersleri almağa başlamıştır. Her iki hattatın ölümlerine kadar derslerine devam ettiği gibi, Ali Alparslan’dan da dîvânî ve celî dîvânî yazılarını meşketmiştir. Bu arada Emin Barın ve Uğur Derman’dan istifâde ederek, hat san‘atı konusundaki bilgi ve görgüsünü arttırmıştır. 

İlk kez 1986 yılında, IRCICA’nın düzenlediği Uluslararası Hâmid Aytaç Hat Yarışması’nda birincilik ve iki mansiyon ödülü alarak adını duyuran Savaş Çevik, bundan sonra hat ve grafik san‘atları konusunda yurtiçinde ve yurtdışında 20 kişisel sergi gerçekleştirmiş ve 42 karma sergiye intikal etmiş olup otuz civarında ödül kazanmıştır.

Yerli ve yabancı devlet adamı ve idarecilere verilen berat, diploma ve benzeri belgelerle, takdim edilen hediyelerdeki kaligrafik çalışmaları ile de tanınan Savaş Çevik, hat san‘atında klasik üslûbun yanında, kendisine özgü modern tarzda uygulamalarına devam etmektedir. Ayrıca teorik çalışma ve yayınları ile hüsn-i hat kursları, jüri üyelikleri, yazı ve imza konusunda bilirkişilik çalışmalarını da sürdürmektedir.   

Faaliyetler