KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Şeyh Muhammed Kirmânî

Hattat
Ölüm Tarihi H. 0850-0860
M. 1446-1456
Doğum Yeri İran-Kirmanşah
Mezar Yeri İran-Kirmanşah

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

Bugün İran sınırları içinde bulunan Kirmânşah’ta doğdu. Medrese tahsîlinin yanında tasavvuf terbiyesi aldı. Ömrü boyunca ilim ve irşad ile meşgul olarak yine orada vefat ettiyse de tarihi hakkında bir bilgi yoktur.

Yakut ekolü aklam-ı sittede mahir hattatlardan olduğu nakledilen Şeyh Muhammed Kirmânî’nin bir hayli hattat yetiştirdiği bilinmektedir.    


Talebeleri

Esedullah Kirmânî
Aklâm-ı Sitte