KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Ali Haydar Çetintürk

Hattat
Doğum Tarihi H. 1384-1385
M. 1965
Doğum Yeri İstanbul

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

  1965/1383-84 İstanbul doğumlu olan sanatkâr, ilkokulu İstanbul'da, ortaokul ve liseyi Bursa İmam Hatip Lisesi’nde okudu.


 A.Ö. İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan sanatkar, hüsn-i hat icâzetini Necmi Atik Hocaefendi'den aldıktan sonra, yine hocasının delaleti ile ikinci hüsn-i hat icâzetini de Ali Hüsrevoğlu Hocaefendi'den almıştır. 1982-1990 yılları arasında medrese usulü derslerini Ömer Keleş ve Mehmet Talû Hocaefendilerden tamamlayarak, ikisinden de ayrı ayrı icazetlerini almıştır. Yine uzun yıllar Mahmut Efendi Hazretlerinin Mektubât-ı Rabbânî, Risâle-i Kudsiyye, Risâle-i Hâlidiyye ve Tasavvuf derslerine bizzat devam ederek üçüncü icazetini de Mahmud Efendi Hazretlerinden almıştır.


 Nesih, sülüs, dîvâni ve rika dallarında icazetli olan ve eserler yazan sanatkâr, hâlen Ali hüsrevoğlu Hocaefendi'den talik derslerine devam etmektedir.

Hocaları

Ali Hüsrevoğlu
Hüsn-i Hat
Necmi Atik
Hüsn-i Hat

Faaliyetler