KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Ali Hüsrevoğlu

Hattat
Doğum Tarihi H. 1375-1376
M. 1956
Doğum Yeri Afyonkarahisar - Sandıklı

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1956 yılında Afyonkarahisar/Sandıklı’da doğdu. 1974 yılında Hat Sanatına başladı. 1979 yılında Marmara Üniversitesi’inden  mezun oldu. 1982 yılında Hattat Hamid Aytaç’tan icazet aldı. 1983-1986 yılları arasında Cidde Üniversitesinde araştırmacı, hattat ve mütercim olarak çalıştı.

1986-1986 yıllarında da Mekke Üniversitesinde aynı görevlerde çalıştı.

1992 yılında Medine-i Münevvere/Mescid-i Nebevi son genişletme projesinin yazılarını yazdı.

1980-1996 yılları arasında yirmi kadar terceme eseri yayınlandı Çeşitli gazete ve dergilerde bilim ve sanat konulu makaleleri yayınlandı.

1983-1993 yılları arasında Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Taif’de bulunan tarihi eserler üzerinde çalıştı.

1993 yılından itibaren Hat Sanatı eserlerini sergilemeye başladı Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde bir çok sergiye katıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Arap Dili ve Edebiyâtı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.  Hat nevilerinden sülüs, nesih, dîvanî, celî dîvânî, tuğra, ma'kılî, kûfî ve ta'lîk yazmaktadır.  

Talebeleri

Muhammed Yaman
Hüsn-i Hat
Necmi Atik
Hüsn-i Hat
Ali Haydar Çetintürk
Hüsn-i Hat

Faaliyetler