KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri
KETEBE Hat Sanatı, Ünlü Hattatlar, Hat Sanatkârları ve Eserleri

Necmi Atik

Hattat
Doğum Tarihi H. 1386-1387
M. 1967
Doğum Yeri Almanya

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1967 Almanya doğumludur. İlkokulu Almanya, ortaokul ve liseyi Yalova İmam-Hatip Lisesi’nde üstün başarı ve onur belgesi alarak birincilikle bitirdi. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Türk İslam Edebiyatı Bölümü’nde “Cevâhiru’l-Ebrâr min Emvâci Bihâr” konulu teziyle Ahmed Yesevî hazretleri üzerine yaptı. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ile alakalı yaptığı çalışmaları sonucu doktora tezinin konusu da “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hayatı, Eserleri ve Divançesi” üzerinedir. Hafızlığını 1985 yılında tamamlayan yazar, fakülte yılları boyunca Hattat Hamid Aytaç’tan icâzetli hocası Hattat Fahrettin Bilgiç’ten (ö. 2013) hüsn-i hat meşkederek icâzetnâmesini aldı. Yine hocası, Hattat Hamid Aytaç’tan icâzetli Hattat Ali Hüsrevoğlu’ndan da hüsn-i hat icâzetnâmesi aldı. Antalya’da, kurucusu olduğu Antalya Güzel Sanatlar Merkezi’nde (Hüsn-i Hat, Tezhip, Minyatür, Ebru, Kaligrafi) hüsn-i hat dersleri veren yazar, şu ana kadar on iki talebesine hüsn-i hat icâzetnâmesi verdi. Klasik usuldeki medrese müfredâtı derslerini hocası Ali Haydar Çetintürk’ten tamamlayıp icâzetini alan yazar, söz konusu merkezde klasik usul eğitimle birlikte, Arapça ve Osmanlıca dersleri vermektedir. Hukuk Fakültesi’nde İslam Hukuku ve Osmanlıca dersleri veren yazar, çeşitli resmî ve gayr-i resmi kurumlarda hüsn-i hat dersleri vermekte ve projeler yürütmektedir. Yazar, cami mimarisi proje ve uygulamalarının her aşamasını içine alan konularda resmî ve özel kurumlara danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Yurtdışında ve ülkemizin çeşitli illerindeki üniversitelerde ve camilerde hüsn-i hat yazıları ve tezyinâtı üzerine proje ve uygulaması yapılmış ve yapılmaya devam eden tasarımları vardır. Antalya’da kırk STK’nın bir araya gelerek İlahiyat Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Camii’nin inşası için kurduğu ve kurucuları arasında yer aldığı “İlâhiyât-Der” de 2010-2017 yılları arası başkanlık görevinde bulunmuştur. Antalya’nın Selçuklu ve Osmanlı dönemi ile alakalı araştırmalar yapan yazarın, hüsn-i hat alanında çeşitli sergileri, muhtelif konularda yayınlanmış eserleri ve makâleleri bulunmaktadır.


Hocaları

Muhammed Fahreddin Bilgiç
Hüsn-i Hat
Ali Hüsrevoğlu
Hüsn-i Hat

Talebeleri

Ali Haydar Çetintürk
Hüsn-i Hat

Faaliyetler