Davut Bektaş

Hattat
Doğum Tarihi H. 1382-1383
M. 1963
Doğum Yeri Adana

Fotoğraflar

Sanatkâr Hakkında

1963’te Adana’da doğdu. İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki
talebeliği sırasında kısa bir süre hattat
Yusuf Ergün’den sülüs hattı çalıştı.
1982’den itibaren Hasan Çelebi’den sülüs,
nesih ve rik’a öğrenerek icâzet alan Bektaş,
2002-2006 yılları arasında merhum Prof.
Dr. Ali Alparslan’dan ta’lîk ve dîvanî
meşk etti. Büyük üstadların ve hassaten
Sami Efendi ve Hâmid Aytaç’ın eserlerini
inceleyerek çalışmalarını celî sülüs üzerine
yoğunlaştırdı. İSMEK, Süleymaniye Yazma
Eserler Kütüphanesi ve Klasik Türk
Sanatları Vakfı'nda hat dersleri vermiştir.
Çeşitli ülkelerde pek çok sergiye iştirak
eden sanatkârın yurt içi ve yurt dışındaki
koleksiyonlarda eserleri vardır. Hâlen Fatih
Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde
öğretim görevlisidir ve çeşitli hat
yarışmalarında jüri üyeliği yapmaktadır.

Eserleri

Akrabalar

Deniz Öktem Bektaş
Eşi

Hocaları

Ali Alparslan
Ta’lîk
H. 1422-1427 / M. 2002-2006

Talebeleri

Hakan Arslan
Hüsn-i Hat
Abdurrahman Depeler
Hüsn-i Hat
Deniz Öktem Bektaş
Hüsn-i Hat
Ömer Faruk Özoğul
Hüsn-i Hat
Eymen Hasan
Hüsn-i Hat
Casim Muhammed Mirac
Hüsn-i Hat
Nuria Garcia Masip
Hüsn-i Hat
Muhammed Enes Huri
Hüsn-i Hat
Ahmet Koçak
Hüsn-i Hat
Şeyma Akyüz İsmailoğlu
Hüsn-i Hat
Ayşe Sayın
Hüsn-i Hat
Betül Sayın
Hüsn-i Hat
Simanur Uzun
Hüsn-i Hat
Meryem Nuruzihalilani
Hüsn-i Hat
Naif El-Hazzaa
Hüsn-i Hat
Ahmed Lamen Zaedi
Hüsn-i Hat
Nurgül Özkeser
Hüsn-i Hat

Faaliyetler